Perfi.ee

Maksehäirete keskmine võlasumma on aastaga kasvanud 23% võrra

Julianus Inkasso koostab juba kaheksandat aastat Eesti eraisikute maksehäirete kohta ülevaateid, et anda tõetruu pilt Eestis elavate inimeste võlakäitumisest.
Värsketele andmetele tuginedes selgub, et 2024 aasta esimeses kvartalis on statistiliselt keskmine võlgnik 46-aastane eesti rahvusest mees, kes elab Harjumaal, kellel on 2,7 aktiivset maksehäiret ja kelle võla kogusumma on ca 4400 €. Eelmise aastaga võrreldes on suurimaks erinevuseks, et keskmise võlgniku keskmine maksehäirete kogusumma on kasvanud ca 1000 € võrra.

Võlgnike arv on pöördunud tõusule

Tuleb tõdeda, et 2024. aasta esimeses kvartalis on Eestis makseraskustes 85 200 inimest, kellest 43%-l on vähemalt üks maksehäire. Võrreldes 2023. aastaga on makseraskustes inimeste arv kasvanud 1 974 inimese võrra – number, mis on suurem, kui kogu Kilingi-Nõmme linna rahvaarv. Maksehäirete keskmine võlasumma on aastaga kasvanud 23% ja kogu võlasumma on kasvanud lausa 25%. Julianus Inkasso tegevjuht ja juhatuse liige Merle Laurimäe kommenteerib: “Seda põhjustab inflatsioon, tänu millele tõusevad kõik hinnad. Kasvanud on ka keskmine palk ja see omakorda mõjutab, kui suuri laenusummasid välja antakse. Nii kasvavadki koos hindade ja palkadega ka need summad, millest hiljem saavad võlad.” 

MaksehäiredIsikute hulkOsakaalSummaKeskmine võlg isiku kohta
13673343%66 023 269 €1 798 €
21696420%63 991 635 €3 772 €
31054212%52 369 473 €4 968 €
470588%45 440 623 €6 438 €
5 või enam1390317%145 245 582 €10 447 €
Kokku85200100,00%373 070 582 €4 379 €
Maksehäirete hulk ja keskmine võlasumma inimese kohta

Ületades kolme laenu piiri ähvardab võlgade kuhjumine  

Üle 60% kõikidest võlgnikest omab ühte või kahte aktiivset maksehäiret, kuid samas on ca 14 000 inimesel lausa 5 või enam võlga. Need isikud moodustavad 17% kõikidest võlgnikest ja nende keskmine võlasumma isiku kohta ületab 10 000 € piiri.

Sellest võib järeldada, et suuremate võlasummadega ja mitmete laenudega korraga on tunduvalt keerulisem toime tulla. Siin oleks abi planeeritavast positiivsest krediidiregistrist, mis aitab märgatavalt vähendada kolme ja enama võlgnevusega isikute arvu. 

vanus 18-25  vanus 26-35  vanus 36-45  vanus 46-55  vanus 55+     
Võlgnevuste arvisikuidosakaalVõlg isiku kohtaisikuidosakaalVõlg isiku kohtaisikuidosakaalVõlg isiku kohtaisikuidosakaalVõlg isiku kohtaisikuidosakaalVõlg isiku kohtaIsikuid kokkuOsakaalVõlg isiku kohta
1166845%1 180 €582335%1 685 €954738%1 956 €851243%2 176 €1118356%1 525 €3673343%1 798 €
270319%2 836 €329220%3 841 €504520%3 483 €403120%4 824 €389320%3 169 €1696420%3 772 €
343112%3 656 €233514%5 387 €340913%4 777 €245812%5 553 €190910%4 339 €1054212%4 968 €
43158%5 012 €163410%6 707 €23549%6 229 €16588%6 658 €10976%6 564 €70588%6 438 €
5 või enam57016%8 005 €350921%11 396 €490720%10 362 €305116%10 529 €186610%9 497 €1390317%10 447 €
Kokku3687100%3 168 €16593100%5 182 €25262100%4 673 €19710100%4 809 €19948100%3 138 €85200100%4 379 €
Maksehäirete arv ning keskmine vanuse jaotus

Kuni 25-aastaste seas on kuni kolme võlgnevusega isikute arv püsinud aasta jooksul üsnagi samas suurusjärgus, kuid tuleb tõdeda, et hinnatõus ja inflatsioon mõjutavad ka noori. On hea tõdeda, et läbi aastate on selles vanuserühmas võlgnike arv püsinud tunduvalt väiksem, kui teistes vanuserühmades. Siiski pole selle taga ainult üha paranev finantsteadlikkus, vaid selles vanuses inimesed tihti alles õpivad ja ei oma sissetulekut, mis oleks piisav laenukohustuse teenindamiseks ja muudaks nad n-ö atraktiivseks kliendiks laenupakkujatele. 

Krediidiregister OÜ maksehäirete portaal taust.ee ja Julianus Inkasso andmed kinnitavad, et kõikides vanusegruppides on peamine võlgnike arvu kasv just isikute seas, kellel on neli või enam maksehäiret. 

Maksehäireid esineb rohkem meestel

Teatavasti on Eesti elanike seas naiste osakaal suurem, kuid maksehäireid on jätkuvalt rohkem meestel. Lausa 66%, võrreldes naiste 34%-ga, mis on pea kakskorda väiksem. Samas on naiste keskmine võlasumma 4318 €, mis püsib samas suurusjärgus, mis meestel – vahe on kõigest 92 €. Kui meeste keskminevõlasumma kasvas aastaga isiku kohta 22%, siis naistel on see kasv olnud 24%.  

SuguVõlgade arvOsakaalUnikaalseid isikuidOsakaalsummaOsakaalKeskmine summa
mees14542764%5650866%249 184 977 €64%4 410 €
naine8301336%2869234%123 885 605 €36%4 318 €
Kokku228440100%85200100%373 070 582 €100%4 379 €
Maksehäirete ja keskmise võlasumma sooline jaotus

Kõige vähem võlgnikke on Lääne maakonnas ja saartel  

Kui arvestame maakondade elanike jaotust kogu rahvastikust, siis on võlgnike osakaal kõige väiksem saartel ning Lääne ja Põlva maakonnas. Eelmise aastaga võrreldes on makseraskustes inimeste hulk enim kasvanud Harjumaal, mida oli ka oodata, sest aasta jooksul on just Harjumaale elama asunud enim inimesi. Üldiselt püsib maakonniti suur pilt sama.  

MaakondElanike arvElanike osakaal rahvastikustVõlgnike osakaalVõlgade summaline osakaal
Harju maakond64717447%39,35%42%
Hiiu maakond97581%0,48%1%
Ida-Viru maakond13036210%14,39%11%
Jõgeva maakond276082%2,47%3%
Järva maakond296112%2,85%3%
Lääne maakond206532%1,67%2%
Lääne-Viru maakond583284%5,67%6%
Põlva maakond241392%1,85%2%
Pärnu maakond875526%6,59%7%
Rapla maakond339862%2,59%3%
Saare maakond343793%1,71%2%
Tartu maakond16195712%10,05%10%
Valga maakond275572%3,19%3%
Viljandi maakond453683%4,27%5%
Võru maakond346693%2,87%3%
Kokku1373101100,00%100,00%100%
Võlgnike geograafiline jaotus

Tänastele andmetele tuginedes prognoosib Merle Laurimäe, et keskmise võlgnevuse kasv mõnevõrra aeglustub järgmise aasta esimese kvartali lõpuks, sest intressimäärad enam nii kiiresti ei kasva ja inflatsioon on aeglustunud. Samas lisab ta, et tööpuuduse kasv, mis tuleneb näiteks töötleva tööstuse ettevõtete sulgemisest, tähendab nendes piirkondades tööpuuduse kasvu ja seeläbi on rohkem inimesi, kes satuvad makseraskustesse. 

Krediidikontrolli vajadus kasvab 

2024. aasta aprilli lõpu seisuga on Eesti eraisikutel võlgnevus summas 373 070 582 € ning vähemalt 228 440 teadaolevat aktiivset maksehäiret. Arvesse tasub võtta, et numbrid on tegelikult suuremad, aga maksehäiretena ei arvestata parkimistrahve, maksmata prügiveo arveid jms pisivõlgnevusi, mis ei näita otseselt isiku maksevõimet.

Käesolev ülevaade on koostatud Baltikumi suurima inkassoteenuseid pakkuva ettevõtte Julianus Inkasso ja Eesti suurima eraisiku maksehäireregistri taust.ee andmetel.  

Ülevaatele tuginedes saab öelda, et üle pooltel juhtudel, kui alustatakse võlamenetlust, on isikul juba aktiivne maksehäire. See viitab sellele, et krediidi väljastamisel ei kontrollita piisavalt isikute tausta. Eraisikuga tehingut tehes on oluline kontrollida tema maksehäirete olemasolu, mida saab teha Eesti suurimas eraisikute maksehäirete andmebaasis taust.ee. 

Jaga artiklit:

Loe veel: